ANTEV - Tanıtım   
 


”İnsana yapılan yatırım “
Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı
ANTEV


ANTEV, bir grup işadamının, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) öncülüğünde, 1993 yılında kurduğu, kurucuları arasında (ATSO) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu eğitimi kendisine misyon edinen, başarılı ancak maddi gücü yetersiz üniversite öğrencilerine burs vermeyi hedefleyen bir kurumdur.

Bilginin üretilmesinde katkı sağlamak için Antalya’daki lise ve dengi okullardan mezun, başarılı ancak maddi gücü az olan gençlerimize burs vererek eğitim görmelerine destek vermektedir. Vakfımıza yapılan burs başvuruları incelenerek gerçekten burs ihtiyacı olan gençlere verilmektedir.

Gelişim için bilginin gerekliliğine inanan iş toplumuna öncelikle kişilerin ve kuruluşların gelişimine önem veren vakfımız, değişik iş gruplarının hedeflerine cevap verebilecek değişik konularda eğitimler düzenlemektedir. Eğitim vererek eğitimden elde ettiği gelirleri yine eğitim hizmetine sunan tek kurumdur.

Kendi adında bir kütüphane ve çağın şartlarına uygun bir yetişkin eğitim kurumu olabilmek, ülkemizin iktisadi ve ticari gelişmesinde rol alacak her türlü konferans, sergi, kongre, araştırma ve inceleme çalışmalarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve desteklemek Türk kültür ve tarihine ait çalışmaları desteklemek vakfın amaçları içindedir.

Vakfın gelirleri bağışlardan, yetişkin eğitim programlarından ve çelenk gelirlerinden elde edilmektedir.

Mutlu gününüzde, üzüntülü anlarınızda, özel günler, açılışlar ve kutlamalarda çelenk hizmeti vermektedir. Kişi ve kuruluşlar adına özel prestij çelenkler hazırlatarak ayrıcalıklı bir hizmeti de gerçekleştirmektedir.

Her çelenk siparişi bir öğrencinin eğitimine katkıdır.

Antev 1995 yılından bu yana yetişkinlere; kendini geliştirme ve yönetici eğitimleri vermektedir. Eğitimleri, TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)ile işbirliği yaparak kurduğu Batı Akdeniz Yönetim Enstitüsü bünyesinde başlamıştır. Bu güne kadar 200 organizasyon ile 8500 kişiye sertifikalı eğitim vermiştir.

ANTEV yönetici eğitimleri; ulaşım, haberleşme ve buna bağlı üretim teknolojisinin hızla değişimine ayak uyduramayan küçük işletme sahiplerinin kişisel gelişimine ve ulusal vizyonuna yöneticilerinden başlayarak iş kurma, işi tüm yönleriyle yeni teknolojilerden yararlanarak yönetebilmeyi öğretmektedir.

Bu değişim döneminin 2020’lere kadar süreceği düşünülmektedir. Bu yüzyıl 2020’lere kadar Değişimi öğrenen ve uygulayanlar tarafından kurulacak ve şekillenecektir.

Kentlerin geleceğinde ve gelişiminde önemli yeri olan meslek odalarının ve yöneticilerinin kendilerini geliştirmeleri, kentlerimizin pozitif geleceği açısından çok önem taşımaktadır.

ANTEV Anadolu kentlerine hitap eden eğitim programlarıyla bu çabaya katkıda bulunmaya hazırdır.

25 Nisan 2003 Cuma günü gerçekleşen ANTEV genel Kurulu sonucunda yeni yönetim kurulu
belirlenmiş ve Başkan Arif SELÇUK, Başkan Yardımcısı Çetin BUDAK,(ATSO Yönetim Kurulu Üyesi), Muhasip Üye Ali Nazmi ACAR, Üyeliklere Sadık BADAK (ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ANSİAD kurucu başkanı) ve Mustafa Talat SÖZEN (ANSİAD Başkanı) göreve gelmişlerdir.

Yeni yönetim kurulu da ANTALYA ve bölgemiz iş adamlarının kişisel ve sektörel gelişimi için ihtiyaçlara göre eğitimler düzenlemeyi, yeni burs imkanları yaratmayı ve daha dinamik kurum yapısı için Vakıfta uygun kadrolar istihdam etmeyi amaçlamaktadır.


Ek’teki Yönetim Kurulu fotoğrafı
Soldan Sağa:Ali Nazmi ACAR, Arif SELÇUK, Sadık BADAK, Mustafa Talat SÖZEN 
20